Na sednici Upravnog odbora kluba, dana 09.06.2017. god., usvojen je Pravilnik o plaćanju mesečne nadoknade za trening – članarine. Usvojene su sledeće tačke Pravilnika:
1. Obaveza svakog člana, koji trenažni proces obavlja u terminima VK ``Beograd``, je da utvrđenu materijalnu nadoknadu za trenig plaća na sledeći način:
- Uplatnicom na račun kluba u prvih 10 dana tekućeg meseca (mesečna članarina).
- Uplatnicom na račun kluba za narednu godinu (12 meseci), za takmičarsku godinu ili koja važi od datuma do datuma ako je uplaćena posle septembra tekuće godine (godišnja članarina).
2. Članarina se plaća 12 meseci, za takmičarsku godinu (od septembra tekuće do septembra naredne godine) na mesečnom ili godišnjem nivou. Novac od uplaćene članarine nije moguće vratiti radi bilo kog razloga.
3. Prikupljena sredstva od članarina su namenska (za plaćanje termina za trenažni proces, nadoknade angažovanih stručnih lica – trenera, funkcionisanje kancelarije kluba) i u drugu svrhu se ne smeju koristiti.
4. Utvrđena visina članarine na mesečnom nivou je za vaterpolo školu 4 000 din. a za sve ostale registrovane članove 5 500 din., koja obuhvata 4 treninga na nedeljnom nivou (nije uračunata individualna donacija u vrednosti 1 500 din. za takmičarske kategorije koja obezbeđuje dodatne termine za trening i time zadovoljavaju uslove da se sportski edukuju u vrhunskog sportistu, umesto bavljenja sportom na rekreativnom nivou).
5. Ako sportista ima aktivnosti van matičnog bazena, u okviru kluba (pripreme, kamp, takmičenje i sl.) obaveza je plaćanja pune članarine iz razloga jer se ta aktivnost smatra njegovom sportskom edukacijom i usavršavanjem a pod tačkom 3. Pravilnika je naznačen utrošak tih sredstava.
6. Situacije kada se članarine mogu umanjiti:
A) Usled bolesti člana kluba (uz lekarsku potvrdu):
• 0 – 10 dana, umanjenje 25 %
• 0 – 20 dana, umanjenje 50 %
• 0 – 30 dana, umanjenje 90 %
 
B) Ako su članovi kluba iz iste porodice (braća i sestre):
• Prvi član iz porodice, umanjenje 0 %
• Drugi član iz porodice, umanjenje 50 %
• Treći i svaki naredni član iz porodice, umanjenje 100 %

 
B) Ako je izostanak člana iz bilo kog razloga sem bolesti (letovanja, zimovanja, putovanja, ekskurzije i sl.):
• 0 – 10 dana, umanjenje 10 %
• 0 – 20 dana, umanjenje 20 %
• 0 – 30 dana, umanjenje 50 %
 
G) Usled ``više sile``, klub ili centar otkažu termine (takmičenja, havarije, i sl.), ne nađu se alternative u drugim terminima ili centrima, izgubi se više od 20 % predviđenih termina za taj mesec, sve preko toga će se srazmerno smanjiti članarina za tekući mesec.
 
7. Za problem bilo koje vrste, obratite se kancelariji kluba.
 
Zaključak:
Roditelji, staratelji, svi zajedno učestvujemo u radu i funkcionisanju kluba a samim tim u pravilnom razvoju i sportskoj edukaciji Vaše dece. Klub smo koji ima tradiciju kvalitetnog rada iz kog proističu i vrhunski rezultati. Godinama unazad smo u samom vrhu srpskog vaterpola po uspešnosti mlađih kategorija. Za proteklu sezonu, delimo drugo mesto od 47 registrovanih klubova u Srbiji sa indeksom uspešnosti 90 %. U Beogradu, zakupnine bazena za trening su enormne (mesečno zaduženje kluba prema centru su preko 800 000 dinara u proseku), nadoknade za angažovana stručna lica su na nivou amaterizma, trudimo se da zadržimo uslove iz kojih mogu proisteći vrhunski vaterpolo igrači a ne da se bavimo rekreativnim sportom. Tu nam je potrebna Vaša pomoć. Članarine su jedini predvidiv izvor prihoda koji je neophodan za gore navedeno, sve dok se ne reši finansiranje klubova na višim nivoima (lokalne samouprave, regiona, države, privatizacije itd.) ili nekoga zainteresujemo u vidu sponzorstva ili donacija. Ako među Vama ima, koji mogu na bilo koji način pomoći u radu i funkcionisanju kluba ili grupe gde je Vaše dete, bili bi Vam zahvalni. Hvala na razumevanju, sportski pozdrav.
 
Uprava VK ``Beograd``

Škola plivanja - Ajkule sa Taša

POSTANITE I VI „AJKULE SA TAŠA“ !
Vaterpolo klub „Beograd“ vas poziva da dođete na bazen SC „Tašmajdan“ subotom i nedeljom od 9:00 časova na upis u vaterpolo školu kako bi naučili dobro da plivate i postanete dobri vaterpolisti i ljudi.
Čekaju vas iskusni licencirani vaterpolo treneri, klub sa 40 godina iskustva i renomea rada sa mlađim kategorijama i dobri uslovi na bazenima SC „Tašmajdan“.
Donosiocu ovog vaučera, omogućeno je dve nedelje besplatne obuke i treninga.
Dođite lično ili nas kontaktirajte svakog radnog dana od 18:00 – 20:00 časova na telefon 32 42 – 458 ili 069/108 08 89.
Napomena: prijavite se na vreme jer je broj korisnika ograničen !
Vaš vaterpolo klub „Beograd“

Kontakt

Adresa:
Ilije Garašanina 26
11000 Beograd, Srbija
Tel/Fax:+381 11 32 42 45
Mob:+381 69 108 08 89.
E-mail:beograd.vaterpoloklub@yahoo.com

Vesti – Vaterpolo savez Beograda

Vesti – Vaterpolo savez Beograda
© 2019 Vaterpolo klub Beograd. All Rights Reserved.